Situace v gastronomii po koronaviru: chybí lidi, původní se nechtějí vracet

To, že koronavirová pandemie do budoucna silně ovlivnila trh práce, je více než jasné. Mnoho lidí nemohlo chodit do práce nebo svou práci muselo opustit úplně. A jsou zde i odvětví, do kterých se zaměstnanci nechtějí vracet vůbec, jako je například gastronomie. Mnoho z nich se nevrátilo z důvodu nejistoty, absence pevné pracovní doby a nižšího platového ohodnocení v “pandemickém” období. Pro ty, kteří svou kariéru v gastronomii teprve startují, se tak jedná o ideální načasování – poptávka po nich je totiž vysoká.

Vypuknutí koronavirové pandemie si vyžádalo různá protiepidemická opatření, která měla šíření nákazy zabránit. Opatření se silně dotkla gastronomických služeb, cestovního ruchu a kultury. Tyto sektory vyžadují téměř ve všech případech přímý kontakt se zákazníky. Některé podniky se takové situaci sice zvládly rychle přizpůsobit, například formou prodeje s sebou či kulturou on-line, přesto se ale neubránily obrovským ztrátám a propouštění.

Postupné rozvolňování protiepidemických opatření umožnilo restauracím a kavárnám otevřít nejdříve zahrádky, později i vnitřní prostory. Přestože se tyto podniky staly opět hojně navštěnovanými, provozovatelé stále trpí nedostatkem personálu. Chybí především číšníci a kuchaři. Ti by se již do svého původního zaměstnání vrátit mohli, řada z nich to ale neplánuje. Často mají obavu z příchodu další vlny pandemie a s tím souvisejícím opětovným uzavřením těchto podniků.

Takový nedostatek zaměstnanců způsobil citelný růst poptávky, a najít si tak práci v “gastru” je nyní snazší než kdykoliv dřív. Jenom portál Personálka.cz eviduje téměř 5000 nabídek práce v gastronomii a cestovním ruchu po celé České republice. Požadavky na jednotlivé profese jsou i zde různé. Zatímco u číšníků se jedná především o znalost jazyků, komunikační dovednosti a fyzickou zdatnost, u kuchařů je ve většině případů vyžadována především praxe a schopnost práce pod časovým tlakem. Mezi nejčastější benefity, které jsou pro tyto pozice nabízeny, patří ubytování, stravování a školení.